Dobré bytí

Ceremonie se provádí na žádost skupiny lidí. Je-li to možné, přítomní sedí. Ceremoniář a pomocník stojí.

Pomocník: Jsme tu spolu proto, abychom si vzpomněli na své drahé. Někteří z nich mají těžkosti ve svém citovém životě, problémy ve vztazích nebo problémy se svým zdravím. Směřujeme k nim své myšlenky a svá nejlepší přání.

Ceremoniář: Věříme tomu, že k nim dospěje naše žádost, aby jim bylo dobře. Myslíme na naše drahé, cítíme přítomnost našich drahých, a zažíváme spojení s našimi drahými.

Pomocník: Meditujme teď chvíli o problémech, které tito lidé mají…

A ponechá několik minut pro meditaci.

Ceremoniář: Nyní bychom chtěli, aby ti, na něž myslíme, pocítili to nejlepší, co si pro ně přejeme. Nechť k nim dospěje vlna úlevy a dobra.

Pomocník: Na chvíli si v duchu pokusíme zobrazit situaci dobra, kterou přejeme svým drahým.

A ponechá několik minut, aby se účastníci mohli soustředit.

Ceremoniář: Uzavřeme tuto ceremonii tím, že dáme možnost těm, kdo si to přejí, cítit přítomnost těch, kdo jsou nám natolik drazí, že i když tu třeba nejsou v našem čase a v našem prostoru, jsou tu s námi v zážitku lásky, míru a  vřelé radosti…

Chvíli počká.

Ceremoniář: Toto bylo dobré pro jiné, utěšující pro nás a zdrojem inspirace pro náš život. Zdravíme všechny, kdo jsou vnořeni v tomto silném proudu dobra, živeného silou dobrých přání těch, kdo jsou tu přítomni.