Obřad

Ceremonie se provádí na žádost skupiny lidí.

Ceremoniář: Má mysl je nepokojná.

Účastníci: Má mysl je nepokojná.

Ceremoniář: Mé srdce rozbouřené.

Účastníci: Mé srdce rozbouřené.

Ceremoniář: Mé tělo je napnuté.

Účastníci: Mé tělo je napnuté.

Ceremoniář: Uvolním své tělo, své srdce i svou mysl.

Účastníci: Uvolním své tělo, své srdce i svou mysl.

Je-li to možné, přítomní sedí. Pomocník se postaví a cituje podle situace Princip nebo myšlenku z knihy „Vnitřní pohled“, čímž pozve přítomné k meditaci. Po pár minutách se ceremoniář postaví a čte pomalu následující věty. Po každé udělá pauzu.

Ceremoniář: Úplně uvolni své tělo a zklidni svou mysl…

Nyní si představ průhlednou a zářící kouli, která klesá směrem k tobě a zastavuje ve tvém srdci…

Teď cítíš, že se koule začíná přeměňovat v rozpínající se pocit uvnitř tvé hrudi…

Ten pocit rozpínání se šíří z tvého srdce za hranice tvého těla, zatímco prohlubuješ svůj dech…

Ve tvých rukách a ve zbytku tvého těla cítíš nové pocity…

Vnímáš sílící vlnění a vybavují se ti pozitivní pocity a vzpomínky…

Nech volně projít sílu. Je to síla, která dává energii tvému tělu a tvé mysli…

Dovol této síle se v tobě projevit…

Zkus spatřit její světlo uvnitř svých očí a nebraň jí, aby sama působila…

Prociť tuto sílu a její vnitřní záři..

Nech ji volně působit…

Pomocník: Se sílou, kterou jsme získali, soustřeďme svou mysl na naplnění toho, co skutečně potřebujeme (vyzve všechny, aby povstali a mohli meditovat).

Ceremoniář: Mír, síla a radost

Účastníci: Také tobě mír, sílu a radost.