Ochrana

Ceremonie, které se může zúčastnit jedno nebo více dětí.
Všichni stojí.
Ceremoniář a pomocník stojí čelem k dětem, které jsou obklopeny účastníky.

Pomocník: Tato ceremonie má za cíl přijmout děti do našeho společenství. Již od dávných dob existují ceremonie, které se  týkají dětí, jako je křest, pojmenování…atd. S těmito ceremoniemi je spojena změna stavu, změna životní etapy člověka.

Byly a jsou občanské formality, díky kterým je známo datum, místo narození…atd.
Ale duševní prožitek, který doprovází obřady tohoto typu, nemá nic společného s chladem protokolů. Je naopak svázán s radostí rodičů a celého společenství, když jsou děti veřejně ”představeny”.

Tato ceremonie mění stav dětí, protože se stávají účastníky společenství, které si za děti bere odpovědnost pro případ, že by se kvůli nešťastným okolnostem ocitly samy.

V této ceremonii se žádá ochrana pro děti a společenství je přijímá jako nové dcery a syny.

Po určité době se ceremoniář laskavě obrátí na přítomné.

Ceremoniář: Žádáme ochranu pro tyto děti.

Pomocník: Přijímáme je s velkou radostí a zavazujeme se jim poskytnout ochranu.

Ceremoniář: Vyjádřeme naše nejlepší přání. Mír a radost všem!

Laskavě položí ruku na hlavu každého dítěte a políbí ho na čelo.