Pokládání

Ceremonie se provádí na žádost jednotlivce nebo skupiny lidí. Ceremoniář a pomocník stojí.

Ceremoniář: Má mysl je nepokojná.

Účastníci: Má mysl je nepokojná.

Ceremoniář: Mé srdce rozbouřené.

Účastníci: Mé srdce rozbouřené.

Ceremoniář: Mé tělo je napnuté.

Účastníci: Mé tělo je napnuté.

Ceremoniář: Uvolním své tělo, své srdce i svou mysl.

Účastníci: Uvolním své tělo, své srdce i svou mysl.

Ceremoniář a pomocník se posadí a nechají uplynout chvíli. Ceremoniář se postaví.

Ceremoniář: Pokud chceš získat sílu, musíš počítat s tím, že ve chvíli přiložení pocítíš nové pocity. Vnímáš sílící vlnění a vybavují se ti pozitivní pocity a vzpomínky. Když to nastane, nech volně projít sílu..

Dovol této síle se v tobě projevit a nebraň jí, aby sama působila…

Prociť tuto sílu a její vnitřní záři…

Nech ji volně působit…

Po nějaké chvíli se pomocník postaví.

Pomocník: Kdo chce přijmout sílu, nechť přistoupí.

Pomocník vyzve k vytvoření kruhu kolem ceremoniáře. Za chvíli ceremoniář začne s přikládáním rukou, postupuje od jednoho k druhému. Pomocník pomáhá v přesunech účastníků a doprovází je, někdy až k židli. Když skončí přikládání, ponechá se chvíle na vstřebání zážitku.

Pomocník: Se silou, kterou jsme získali, soustřeďme svou mysl na naplnění toho, co skutečně potřebujeme nebo toho, co skutečně potřebuje někdo nám velmi drahý.

Vyzve všechny, aby povstali a mohli v tichosti uskutečnit svou žádost. Pokud někdo z účastníků chce, může nahlas vyjádřit žádost pro někoho z přítomných nebo nepřítomných.
Nechá uplynout chvíli.

Ceremoniář: Mír, síla a radost!

Účastníci: Také tobě mír, sílu a radost.