Svatba

Všichni stojí. Jeden nebo i více párů. Ceremoniář a pomocník stojí čelem k párům.

Pomocník: Svatba byla od dávných věků pro lidi oslavou změny stavu.
Když člověk končí nebo začíná novou etapu svého života, doprovází tuto chvíli obvykle určitý rituál. Náš osobní i společenský život je spojen s více či méně zažitými zvyky. Ráno se zdravíme jiným způsobem než večer; stiskneme ruku neznámému člověku; oslavujeme narozeniny, promoce či změnu zaměstnání. Nejrůznější sporty jsou doprovázeny rozličnými rituály a naše ceremonie, ať již církevní, politické nebo civilní, vytvářejí atmosféru odpovídající příležitosti. Svatba znamená významnou změnu v lidských vztazích a ve všech národech vyžaduje jisté právní formality. Je třeba říct, že manželský vztah staví manžele do nové situace vzhledem ke společnosti i státu. Ale ve chvíli, kdy se dvojice rozhoduje pro manželské pouto, činí tak s představou nového stylu života, s hlubokým citem, a nikoliv formálně.
V tomto obřadu změny stavu je záměr dvou lidí ustavit nové, co možná nejtrvalejší pouto s druhým člověkem. Mají přání dostávat od druhého to nejlepší a tomu druhému to nejlepší dávat. Chtějí prohlubovat toto pouto co nejdále a přivést na svět nebo adoptovat děti.
Podíváme-li se na sňatek tímto způsobem, uznáme význam legální stránky vztahu, ale vzhledem k duchovnímu a emocionálnímu rozměru jsou to právě a jen manželé, kdo mohou dát význam tomuto obřadu.

Jinými slovy. Tento obřad staví dva lidi do situace, kdy čelí novému životu. Právě při této ceremonii oba uskuteční hluboké spojení v souladu se svými pocity.
My je neoddáváme – jsou to oni, kteří se oddávají před naší společností.

Ceremoniář: A aby tento obřad byl opravdový a pravdivý, ptáme se: (obracejíc se k jednomu z dvojice) Co pro tebe znamená manželství?

Ten, kdo je tázán, nahlas vysvětlí…

Ceremoniář: (obracejíc se k druhému): Co pro tebe znamená manželství?

Ten, kdo je tázán, nahlas vysvětlí…

Ceremoniář: … A proto nechť toto manželství je založeno na vyřčených přáních a nejhlubších úmyslech. (srdečně oba pozdraví).