Poselství, které Silo uveřejnil v červenci 2002, se skládá ze tří částí: ”Kniha”, ”Zkušenost” a ”Cesta”.

Kniha je již dlouho známa pod názvem Vnitřní Pohled. Když se čte na veřejnosti, když se o ní diskutuje, či když se vysvětluje, je nejdůležitější její svobodná interpretace.

Zkušenost se skládá z osmi ceremonií, které jsou schopny vyvolat duchovní inspiraci a pozitivní změny v každodenním životě.

Cesta je soubor úvah a doporučení k životu osobnímu, k mezilidským vztahům i k životu společenskému.

Silo: „Zkušenost“
Centrum studií Punta de Vacas, 2008