Smrt

Ceremoniář: V tomto těle skončil život. Snažme se v naší mysli oddělit představu tohoto těla od představy toho, na koho nyní vzpomínáme.

Toto tělo nás neslyší, toto tělo není ten, koho si připomínáme.

Ten, kdo necítí přítomnost dalšího života odděleného od těla, ať vezme v úvahu , že i když smrt ochromila toto tělo, činy vykonané v životě působí dál a jejich vliv nebude možné nikdy zastavit.

Tento řetězec činů započatých v životě nemůže být zastaven smrtí. Jak hluboké je přemítání o této pravdě, i když se plně nechápou přeměny jednoho činu v jiný!

A ten, kdo cítí přítomnost jiného odděleného života, ať také bere v úvahu, že smrt ochromila jen tělo; že mysl se ještě jednou triumfálně osvobodila a otevírá si cestu k věčnosti, ke Světlu.

Ať je náš úsudek jakýkoliv, neoplakávejme těla. Přemítejme raději o kořenech našich přesvědčení a klidná a tichá radost dorazí až k nám.

Mír v srdci, světlo v rozumu!