Uznání

Uznání je ceremonie určená k začlenění někoho do společenství. Začlenění je dáno společnými zkušenostmi, ideály, přístupy a sdílenými postupy.
Provádí se na základě požadavku skupiny lidí a po uskutečnění Obřadu. Ti, kdo se účastní, mají mít k dispozici text ceremonie.
Ceremoniář a pomocník se postaví.

Pomocník: Tato ceremonie byla vyžádána lidmi, kteří si přejí stát se aktivní součástí našeho společenství. Projeví se v ní závazek osobní i společný pracovat pro zlepšení vlastního života a zlepšení života druhých.

Pomocník vyzve toho, kdo si přeje vyjádřit své svědectví, aby se postavil.

Ceremoniář: Bolest a utrpení, které jako lidé zakoušíme, ustoupí, pokud se rozvine pozitivní poznání, ne poznání sloužící egoismu a útlaku.

Pozitivní poznání vede ke spravedlnosti.

Pozitivní poznání vede ke smíření.

Pozitivní poznání vede také k rozluštění posvátna v hloubi našeho vědomí.

Pomocník a ti, kteří si přejí vyjádřit své svědectví čtou:

Člověka považujeme za nejvyšší hodnotu nad penězi, státem, náboženstvím, společenskými vzory a systémy.

Prosazujeme svobodu myšlení.

Podporujeme rovnost práv a příležitostí pro všechny lidi.

Uznáváme a podporujeme různost zvyků a kultur.

Stavíme se proti jakékoliv diskriminaci.

Vyzdvihujeme oprávněný odpor proti jakýmkoliv formám fyzického, ekonomického, rasového, náboženského, sexuálního, psychického a morálního násilí.

Ceremoniář: Stejně, jako nikdo nemá právo někoho diskriminovat pro jeho náboženství, nebo proto, že je nevěřící, vyžadujeme právo proklamovat naší spiritualitu a víru v nesmrtelnost a posvátno.
Naše spiritualita není spiritualitou pověrčivosti, není spiritualitou intolerance, není spiritualitou dogmatickou, není spiritualitou náboženského násilí. Je to spiritualita probuzená z hlubokého spánku k tomu, aby znovu živila lidi v jejich nejlepších aspiracích.

Pomocník a ti, kteří si přejí vyjádřit své svědectví čtou:

Chceme dát koherenci našim životům tím, že vytvoříme soulad mezi tím, co myslíme, cítíme a děláme.

Přejeme si překonat špatné svědomí tím, že si přiznáme  naše nezdary.

Je v nás hluboká touha domluvit se a usmířit se.

Chceme stále více naplňovat pravidlo, které nám připomíná, abychom se chovali k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.

Ceremoniář: Začínáme nový život.

Budeme hledat znaky posvátného uvnitř sebe sama a budeme předávat dalším naše poselství.

Pomocník a ti, kteří si přejí vyjádřit své svědectví čtou:

Dnes začínáme pozitivně měnit svůj život. Začneme hledáním duševního klidu a Síly, která nám dává radost a přesvědčení. Později půjdeme za našimi nejbližšími rozdělit se o všechno to velké a dobré, co jsme zažili.

Ceremoniář: Mír, Sílu a Radost pro všechny

Pomocník a všichni přítomní: Také tobě Mír, Sílu a Radost