Videa

Silo: “Zkušenost”
2008, Centrum studií Punta de Vacas, Argentina

Silo: Uzdravení od utrpení (část proslovu)
4. května 1969, Punta de Vacas, Argentina

Silův proslov při slavnostním otevření sálu v Jižní Americe
7. května 2005, La Reja, Argentina